Robotics for Schools är ett Erasmus + projekt som hjälper till att överbrygga klyftan mellan elever, lärare och läroplan inom ämnesområdet robotteknik och programmering. Projektet är finansierat av EU.


Robotics går från ett specialistområde inom ingenjörsteknik till en situation där det är helt integrerad i samhället. Många europeiska läroplaner börjar spegla denna förändring och ämnen som datavetenskap och programmering / kodning börjar dyka upp igen, vilket skapar ökade krav på lärare på alla nivåer.

Robotics for Schools jämför beprövad erfarenhet, planering och genomförande för Robotics i skolan, och utvecklar lärresurser för alla åldersgrupper i undervisningen. Projektet sammanför expertis inom utbildning och tillämpning av Robotics från norra Europa.

 

utfall

 • Praktiska utbildningar

  En pilotutbildning skall hållas i varje partnerland. Utbildningen kommer att fokusera på hur robotteknik ooch programmering kan implementeras i skolan från grundskolan till gymnasienivå.
 • E-learning moduler

  En utbildning i Robotics kommer att använda projektets resurser, och kommer att ge den kompetens som behövs för att använda robotar i skolan.
 • Lektionsplaneringar

  En serie med lektionsplaneringar för att ge lärare exempel och idéer om hur man kan integrera Robotics i sina klassrumsaktiviteter. Dessa lektionsplaneringar är nedladdningsbara och kommer att finnas tillgängliga på olika språk.
 • Policydokument

  En rad lektionsplaner för att ge lärare med exempel och idéer om hur man kan integrera Robotics i sina klassrumsaktiviteter. Dessa lektionsplaneringar finns att hämta kommer att finnas tillgänglig på olika språk.
 • Seminarier

  Nationella seminarier och andra evenemang kommer att hållas i varje partnerland och hållas av experter som är utbildade i Robotics for Schools material.
 • utveckling av kursplaner

  Denna e-publikation kommer att innehålla olika typer av metoder, inklusive praktisk vägledning hur man kan skapa ett utbud av aktiviteter och metoder för att genomföra Robotics i skolornas undervisning.
 • 1

Project Partners (SE)

 • NPO Robootika

  NPO Robootika är ansvarig Robotics i Estland. Vårt mål är att introducera barnen i teknik, ge dem möjlighet att skapa, designa, testa och leka med den med början i dagis. Vi ser inte tekniken som ett objekt, utan snarare ett verktyg för att inspirera barn, utveckla problemlösningsförmåga, programmering och undersökande arbetssätt.
 • Åbo universitet

  Åbo universitet, Finlands näst största universitet, är en internationellt konkurrenskraftig forskningsinriktat universitet vars verksamhet bygger på tvärvetenskaplig forskning på hög nivå. Lärande och utbildningsvetenskap är ett av de erkända styrkeområdena.
 • ITT-gruppen

  ITT Group är ett innovations- och teknikdrivet företag fokuserat på robotik, mekatronik systemdesign och utbildning.
 • GRYD LTD

  Gryd tillämpar innovativ teknik i områdena utbildning och kultur; tillhandahåller teknik och utvecklar avancerad eLearning. Vi erbjuder även avancerad utbildning för lärare i hela Europa i eLearning och multimedia. Dessa färdigheter sedan delas med kollegor och det bredare utbildningsväsendet för att höja kunskaper och färdigheter i hela Europa.
 • Elderberry Ab

  Elderberry AB åtar sig utveckling av kursplaner, författande, utprovning, redigering och publicering inom skolan för ungdomar, vuxna, lärare och yrkesutbildning, ofta med sociokulturellaoch urbana inriktning. Företaget har erfarenhet av traditionella metoder för lärande, likväl som eLearning och eCulture.
 • Engelbrektsskolan

  Engelbrektsskolan är en grundskola F-9 och är belägen i Stockholm city. Skolan ligger nära museer, kultur och natur. Mycket nära ligger skolan är en nationalpark och Östermalms Idrottplats med goda möjligheter till ett besök i naturen och friluftsliv. I årskurs 4-9 kan eleverna välja mellan olika "profiler". Bland dessa finns matematik och naturvetenskap. Denna profil organiserar programering med robotar (BeeBot, LEGO, Scratch). På låg- och mellanstadiet får en del elever undervisning i Scratch, Beebot och Code.
 • 1