• Robotiikan suunnittelu ja toteutus kouluissa

    Tämä dokumentti esittelee erilaisia menetelmiä, mukaan lukien käytännön ohjaus, miten luoda erilaisia toimintoja ja ideoita robotiikan käytön toteutukselle opetuksessa tai koulutuksessa. Esimerkkitapauksena käytetty Robotiikkaa kouluille-malli (Viron malli) kuvaillaan dokumentissa yksityiskohtaisesti ja sen pohjalta annetaan myös suuntaviivoja käytännön toteutukselle. Pääkohderyhmänä toimii enimmäkseen peruskoulu- ja lukioikäiset oppilaat, mutta myös ammattikoulut voivat hyötyä julkaisun materiaaleista. Lue lisää
  • Hyviä käytäntöjä

    Tässä dokumentissa esitellään hyviä käytännön toteutustapoja ja onnistuneita pedagogisia ratkaisuja robotiikan opettamiselle ympäri Eurooppaa, erityisesti Virosta, Suomesta, Ruotsista ja Isosta-Britanniasta. Lue lisää
  • 1