tulokset

 • Kurssit

  Koulutuskurssi pilotoidaan kussakin kumppanimaassa. Kurssilla keskitytään siihen, miten robotiikan opetusta voidaan toteuttaa eri kouluasteilla.
 • E-oppiminen moduulit

  E-kurssi robotiikasta opetuksessa ja koulutuksessa sisältää projektin materiaaleja ja antaa taitoja ja osaamista joita tarvitaan robotiikan opetuksessa kouluissa.
 • Tuntisuunnitelmia

  Sarja tuntisuunnitelmia tarjoaa opettajille esimerkkejä ja ideoita miten integroida robotiikka osaksi opetusta. Nämä tuntisuunnitelmat ovat ladattavissa ja saatavilla eri kielillä.
 • Poliittisissa asiakirjoissa

  Julkaisut, jotka käsittelevät kouluviranomaisiin ja opettajankoulutuslaitoksiin kohdistuvia vaatimuksia robotiikan koulutuksessa. Lisäksi tutkimuksia hyvien käytänteiden hyödyntämisestä robotiikan opetuksessa.
 • Seminaareja

  Kansallisia seminaareja ja muita tapahtumia järjestetään kussakin kumppanimaassa. Koulutuksista vastaavat alan asiantuntijat.
 • Opetussuunnitelman kehittäminen

  Tämä sähköinen julkaisu pitää sisällään erilaisia metodologisia toimintamalleja, jotka tukevat robotiikan opetusta kouluissa. Valmiit toimintamallit sisältävät käytännön ohjeita, laajan tehtävä patteriston ja ehdotelmia, miten robotiikan opetusta voidaan toteuttaa osana opetusta tai opetusharjoittelua.
 • 1