Robotics for Schools (roboriikkaa kouluille) on Euroopan unionin Erasmus + hanke, joka pyrkii yhdistämään oppilaat, ja opettajajat ja opetussuunnitelman robotiikan ja ohjelmoinnin opetuksessa.


Robotiikka on muuntumassa tekniikan erikoisalueesta luonnolliseksi yhteiskunnann osaksi. Tämä muutos ilmenee monissa Euroopan maiden koulutusjärjestemissä siten, että ohjelmointi ja robotiikka on otettu osaksi opetussuunnitelmaa.

Robotiikkaa kouluille -hanke vertaa robotiikan hyviä käytäntöjä, täytäntöönpanoa ja suunnittelua kouluissa, ja kehittää opetusmateriaalia kaikille ikäryhmille kouluopetukseen. Hanke kokoaa yhteen kumppaneita, joilla on asiantuntemusta sekä koulutukssa että ohjelmoinnin ja robotiikan soveltamisessa Pohjois-Euroopassa.

 

tulokset

 • Kurssit

  Koulutuskurssi pilotoidaan kussakin kumppanimaassa. Kurssilla keskitytään siihen, miten robotiikan opetusta voidaan toteuttaa eri kouluasteilla.
 • E-oppiminen moduulit

  E-kurssi robotiikasta opetuksessa ja koulutuksessa sisältää projektin materiaaleja ja antaa taitoja ja osaamista joita tarvitaan robotiikan opetuksessa kouluissa.
 • Tuntisuunnitelmia

  Sarja tuntisuunnitelmia tarjoaa opettajille esimerkkejä ja ideoita miten integroida robotiikka osaksi opetusta. Nämä tuntisuunnitelmat ovat ladattavissa ja saatavilla eri kielillä.
 • Poliittisissa asiakirjoissa

  Julkaisut, jotka käsittelevät kouluviranomaisiin ja opettajankoulutuslaitoksiin kohdistuvia vaatimuksia robotiikan koulutuksessa. Lisäksi tutkimuksia hyvien käytänteiden hyödyntämisestä robotiikan opetuksessa.
 • Seminaareja

  Kansallisia seminaareja ja muita tapahtumia järjestetään kussakin kumppanimaassa. Koulutuksista vastaavat alan asiantuntijat.
 • Opetussuunnitelman kehittäminen

  Tämä sähköinen julkaisu pitää sisällään erilaisia metodologisia toimintamalleja, jotka tukevat robotiikan opetusta kouluissa. Valmiit toimintamallit sisältävät käytännön ohjeita, laajan tehtävä patteriston ja ehdotelmia, miten robotiikan opetusta voidaan toteuttaa osana opetusta tai opetusharjoittelua.
 • 1

Project Partners (FI)

 • NPO Robootika

  NPO Robootika vastaa robotiikan kouluopetuksesta Virossa. Tavoitteenamme on esitellä lapsille teknologiaa, ja tarjota heille mahdollisuus luoda, suunnittelu, kokeilla ja leikkiä sen kanssa aina esiopetuksesta alkaen. Emme näe tekniikka objektina. Se on pikemminkin väline innostaa lapsia ja kehittää heille samalla ongelmanratkaisu-, ohjelmointi- ja tutkimustaitoja.
 • Turun yliopisto

  Turun yliopisto on Suomen toiseksi suurin yliopisto. Se on kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta tuottava yliopisto, jonka toiminta perustuu korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen. Oppimisen ja opettamisen tutkimus on yksi Turun yliopiston tunnustetuista vahvuusalueista.
 • ITT Group Oy

  ITT Group on innovaatio ja teknologiavetoinen pk-yritys, joka on keskittynyt robotiikan kouluopetukseen, mekatroniikan järjestelmien suunnitteluun ja koulutuksiin.
 • GRYD LTD

  Gryd Oy soveltaa innovatiivista tekniikkaa koulutukseen ja kulttuuriin, sekä tarjoaa teknologian tutkimusta ja kehittää edistyksellistä digitaalista oppimista. Gryd Oy kouluttaa myös opettajia koko Euroopassa, edistäen digitaalisen oppimisen ja opettamisen ja multimedian käytön taitoja. Nämä taidot jaetaan kollegojen ja laajemman kouluyhteisön kesken, jolloin osaaminen ja taidot leviävät tehokkaasti koko Euroopan halki.
 • Elderberry Ab

  Elderberry Ab osallistuu opetussuunnitelman kehittämiseen ja strategisiin tutkimuksiin, kustannustoimittaen, testaten, ja kirjoittaen. Tämä työ tapahtuu kouluissa nuorten, aikuisten, opettajien ja ammatillisen koulutuksen piirissä, ja tällä toiminnalla tavoitellaan sosiokulttuurisia ja koulun ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Yhtiö on kokenut toimija niin perinteisempien oppimateriaalien ja menetelmien parissa kuin myös digitaalisten materiaalien ja -toimintakulttuurin parissa.
 • Engelbrektsskolan

 • 1