Rating: 5.00/5 (1 Vote)

Introduktion

Homesecurity

Att ditt hem är skyddat mot inbrott är viktigt. Vi vill att våra saker och vårt liv är skyddat och säkert. En enkel metod för att hålla borta tjuvar är att ha lyset tänt hemmet och upplyst på tomten.

Ofta har vi lyset på i rum som vi inte är i när vi är hemma vilket också är slöseri med energi. Ett system som tänder lyset när det bara är nödvändigt är att föredra. Genom att använda smarta sensorer kan vi göra hemmet effektivare. Ett hem som sätter på och stänger av funktioner bara när de används.

Här är en uppgift för att göra hemmet smartare!

 

Designa uppgift

Stoppa tjuven

Inbrottstjuvar härjar i ditt område. Du ska designa ett billigt och enkelt tjuvlarm till hemmet av den utrustning som finns på din skola.

Minimumkraven är:

När IR-sensorerna känner av rörelse på utsidan av huset tänds lampor. IR-sensorn känner av rörelse utanför huset och håller strålkastarna tända. Om ingen rörelse känns av släcks ljuset efter 2 min. Om det fortfarande är någon utanför huset hålls ljuset tänt. Den här cykeln (loopen) ska fortsätta så länge det är nödvändigt.

Om inbrottstjuven kommer in i huset ska lamporna tändas och ett larm ska börja tjuta.

 

Designa process

Börja jobba

 Mer om uppdraget

 1. Börja med att titta på filmerna om hur du håller tjuven borta eller hur kameror kan filma i mörker.
 2. Vilka konkreta tips fick du i filmerna för att inte locka till dig tjuvar eller för att de ska få svårt att ta sig in i ditt hem? Skriv upp så många saker du minns! Minst 5 tips!
 3. Rita en skiss över det hus som du ska tillverka larmet till. Rita i skissen var sensorerna ska sitta.

Hårdvara

 1. Skriv hur du vill att larmet ska fungera. T.ex. när tjuven kommer…. känner IR-sensorn…. och då ...
 2. Rita ett schema over hur sensorerna sitter ihop med datorenheten.
 3. Koppla ihop alla enheter och se till att alla enheter fungerar.

Programmering

 1. Koppla sladden mellan datorenheten(larmcentralen) och datorn.
 2. Kolla att de kommunicerar med varandra.
 3. Fundera ut vilka komponenter i programmet du behöver och börja programera!
 4. Hur kan du unvika buggar eller felkoder?
 5. Kontrollera att larmet fungarar.

När ni är klara

 1. Dokumentera (skriv rent) hur ert larm fungerar med ord och bilder av skissen, skärmdump av programmet.
 2. Skriv en bruksanvisning för hur man sätter på och stänger av larmet.
 3. Visa för läraren!

 

Slutsats

Du har nu fått lära dig hur man kan låta roboten vänta på en förändring som sensorerna känner av. I det här fallet rörelse på tomten eller att någon kommer in i huset.

I verkligheten kan roboten ringa upp ett bevakningsföretag eller polisen som kommer till din bostad. Många brandlarm fungerar på liknande sätt.

Vilka svårigheter hade din grupp?

 

Förväntade studieresultat

 • Testa på hur sensorer och kontrollenheter kan användas i samhället
 • Testa hur ett mikrikontrollsystem fungera
 • Använda IR-sensorer och lära sig hur de fungerar
 • Bygga enkla smarta hemmasystem
 • Lära sig grundläggande programmering och flödeslogistik
 • Undersöka några enkla elektroniska system och fakta
 • Öva på att planera, genomföra och dokumentera ett uppdrag

RESOURCES

Länkar

Videoklipp

Förebygg inbrott hemma - I huvudet på tjuven
Skydda din bostad - Stöldskyddsföreningen
Så skyddar du dig mot inbrott
Topp 10 Bästa Rörelsesensorer 2015