Rating: 5.00/5 (1 Vote)

Introduktion

Bee Bot

Tänk dig att du har en fjärstyrd bil! du ska styra din
leksaksbil genom hela gatan med fjärkontroll. I din gata finns flera hus,
affärer och grönt område. Du måste styra din bil så att den kör igenom hela
gatan till din kompis hus.

 

Designa uppgift

Rita din bana

Din uppgift blir att programmera Bee bot som kan röra sig
genom hela din bana. För att kunna genomföra uppgiften måste du ta reda på hur
Bee Boten fungerar. Du ska ta reda på vad knapparna betyder och har för
funktion och veta hur långt är varje steg som Bee Boten tar för att programmera
den.

 

Designa process

Elever ska i grupper om fyra rita en bana och programmera en
Bee Bot som ska gå igenom banan. För att göra det behöver eleverna tänka på:

·Att undersöka knapparna på Bee Boten.

·Ta reda på vad gör knapparna på Bee Botens rygg?

·Vilken knapp måste man trycka för att den skall
gå framåt/bakåt/höger/vänster?

·Vad gör knapparna ( = ) och ( X )?

·Hur lång är varje steg som Bee Bote tar?

Låt eleverna göra egna banor och testa Bee Boten på den.
Förslagsvis kan eleverna programmera Bee Boten för att den skall gå tre steg
framåt, svänga till höger, gå fyra steg fram och backa ett steg pausa och
svänga vänster. På det här sättet har de
testat alla kommandon som finns på Bee Boten.

Be eleverna rita egna banor med hinder. Banorna skall ha en
start plats och ett mål.

För att eleverna skall förstå sig på kod skall de använda
sig av pilarna. Pilarna hjälper de att kunna läsa
programmeringen/kodningen och göra eventuella felsökningar. Grupperna kan byta
banor med varandra och se om de kan få Bee Boten att göra som kodningen säger.
Om det inte går vägen vad är det som har gått fel? Vad gör de för att hitta
felet?

 

Slutsats

Diskutera dessa frågor i grupp och i helklass

  • Hur vet Bee Boten hur den ska röra sig?
  • Finns det några svårigheter med att programmera en Bee Bot?
  • Vad har ni lärt er om Bee Bot-programmering?

Förväntade studieresultat

  • Eleven skall förstå hur programmerar eller kodar man en robot som Bee Bot.
  • programmeringen måste vara exakt för att robotten skall göra det man vill.
  • Ingen rättas till av sig själv i programmering.
  • Eleven ska få en förståelse om att robotar (Bee Bot) eller datorn gör bara det de fått instruktioner om.