Rating: 0/5 (0 Votes)

Introduktion

Hur vet robotar hur de ska röra sig? Som en introduktion till kodning av robotar kommer ni att få till uppgift att hitta på ett eget programmerinsspråk. Det språket ska ni sedan använda för att programmera en elevrobot att förflytta sig utifrån era kommandon.

Det här uppdraget kräver ingen teknisk utrustning. Eleverna behöver inte ha några förkunskaper om kodning.

 

Designa uppgift

Mörkt hus

När du kommer hem från skolan är hela huset mörkt. Det är ingen annan hemma och du är väldigt mörkrädd. Dessvärre är det så att lysknappen till vardagsrummet sitter längst in och för att nå den måste du treva dig fram genom hela rummet i mörker.

Din uppgift blir att programmera en robot som kan röra sig genom rummet utan att stöta till några möbler på vägen. För att kunna göra detta måste du ta reda på hur din robot ska gå och vilka kommandon du behöver för att kunna programmera roboten.

 

Designa process

Ni ska i grupper om tre/fyra elever programmera en mänsklig robot. För att göra det behöver ni tänka ut:

  1. Vilka kommandon behöver ni?
  2. Vilka symboler ska ni ha för varje kommando?
  3. Vilken väg ska roboten ta genom klassrummet?

Gör en lista med symbolerna och förklara vad de olika symbolerna betyder.

Gör en lista med kommandona i rätt ordning för att programmera en person i gruppen. Skriv symbolen för varje kommando på en lapp och visa sedan upp en lapp i taget för "roboten".

Testa om er programmering fungerar, d v s kan er robot gå genom klassrummet utan att stöta till något på vägen om den bara lyder er kodning. Om inte så måste ni felsöka (debugging). Vilka koder blev fel? Hur ska ni ändra programmeringen? Testa igen. När ni fått allt rätt kan ni byta programmering med en annan grupp. Förstår ni deras symboler? Förstår de era symboler?

 

Slutsats

Diskutera dessa frågor i grupp och i helklass.

  • Hur vet roboten hur den ska röra sig?
  • Vilka var svårigheterna med att programmera en "elevrobot"?
  • Vad har ni lärt er om kodning och programmering?

Förväntade studieresultat

  • Ni ska få förståelse för att robotar bara gör exakt det de blivit programmerade för.
  • Ni ska förstår hur man designar koder.
  • Ni ska förstå hur man använder koder för att programmera en robot så att den rör sig precis som man vill.

RESOURCES

Länkar

Videoklipp